HORÁK, M. Komunikace s navigačním systémem GALILEO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Radim

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kunovský, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 25785