ČERNÁK, M. Modelovací plugin pro Blender [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Pavel

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Chudý, Peter

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 25690