HOVORKA, P. Hra Mravenci pro mobilní zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Křivka, Zbyněk

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Novosad, Petr

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 25687