ŠOLTÉS, M. Aplikační rozhraní pro práci s netflow daty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Podermański, Tomáš

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Matoušek, Petr

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 79300