KAŇOVSKÝ, J. Podpora pro práci s XML v moderních databázových systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Zendulka, Jaroslav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Fiala, Jiří

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 25670