ŘÍHA, T. Analýza vybraných bezpečnostních protokolů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Trchalík, Roman

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 25575