GREŠŠA, P. Přenesení Netflow/Combo6 sondy z Linuxu do FreeBSD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Čejka, Rudolf

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kašpárek, Tomáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25984