KOPŘIVA, V. Editor videa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Juránek, Roman

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Láník, Aleš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 25486