HLAVATÝ, I. Algoritmy pro vysokorychlostní směrování v IP sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Puš, Viktor

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kaštil, Jan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 25723