TRÁVNÍČEK, R. Windows Mobile - implementace nahrávání hovorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Herout, Adam

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25634