SÝKORA, M. Formát XML pro značkování slovníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrž, Pavel

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Šilhavá, Jana

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 25627