VALSA, V. Šachy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zbořil, František

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 26006