MALČÍK, D. Animace algoritmů v prostředí Flash [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrž, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Štancl, Vít

Navrhovaná známka

eVSKP id 25598