MALČÍK, D. Animace algoritmů v prostředí Flash [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrž, Pavel

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Štancl, Vít

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 25598