SIVÁK, V. Model Cisco směrovače v simulačním nástroji OMNeT++ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Petr

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ryšavý, Ondřej

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25656