LANGER, R. Webová aplikace pro vyhodnocení leteckých tras [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Ruttkay, Ladislav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jirák, Ota

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 25746