SVOBODA, T. Rozpoznávání gest [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Hradiš, Michal

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mlích, Jozef

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 25894