OLEJNÍK, T. Grafická demonstrace vybraného algoritmu pro vyhledání směru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Puš, Viktor

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kaštil, Jan

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25724