KARHÁNEK, M. 3D rekonstrukce obličeje z 2D snímku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Částek, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Láník, Aleš

Navrhovaná známka

eVSKP id 25796