MOUČKA, M. Generátor vizitek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Chudý, Peter

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Chalupníček, Kamil

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 25588