HLOBIL, M. Demonstrační aplikace Symbian S60 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Chmelař, Petr

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Stryka, Lukáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25942