MÁLIK, P. Webový portál pro anotaci síťového provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Žádník, Martin

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Tobola, Jiří

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 25896