ČERNÝ, L. FTP server pro Windows Mobile 6 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Částek, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Weiss, Petr

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25595