SZKANDERA, J. 3D monitor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Hradiš, Michal

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Španěl, Michal

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 25541