SKOTÁK, J. Ray-tracing s využitím SSE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Havel, Jiří

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Švub, Miroslav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25941