KALUS, J. Aplikace pro získávání a zpracování dat z tabulek na webových stránkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Koutný, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Křivka, Zbyněk

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25742