MAČIŠÁK, L. Obsluha paměťového systému pro platformu Colibri XScale PXA270 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Straka, Martin

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 26014