PEŠÁN, J. Zobrazování uživatelských výslovností pro elektronické slovníky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Černocký, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chalupníček, Kamil

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 25981