RÖHRICH, P. Prototyp outdoorového počítače na platformě FITkit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Tomáš

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Orság, Filip

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 79459