MUSIL, M. Interaktivní aplikace v jazyce UnrealScript [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Navrátil, Jan

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pečiva, Jan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79481