BENČEK, V. Diagnostika mobilního robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Materna, Zdeněk

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 79343