KARLUBÍK, P. Editor Objektově orientovaných Petriho sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kočí, Radek

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Rogalewicz, Adam

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 79492