PROKOP, M. Aplikace na Android pro rozvoj předškolních dětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Chrápek, David

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 78908