MARTINÁK, A. Multiplayer hra pro platformu Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bartoň, Radek

Navrhovaná známka

eVSKP id 79611