BALOGH, T. Akcelerace RSA na GPU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Vašíček, Zdeněk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Jaroš, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 79428