BEZDĚK, D. Rozšířená realita v mobilech pro lokální vizuální navigaci pro Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Maršík, Lukáš

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79501