MUNZAR, M. Hluboké neuronové sítě v rozpoznávání obrazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hradiš, Michal

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kolář, Martin

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79040