ŽERDÍK, J. Grafické rozhraní pro deskové hry [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kučiš, Michal

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pečiva, Jan

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 78555