KOBLIŽEK, O. Automatický systém pro stahování vědeckých článků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 79249