KALLAB, V. Identifikace řečníka na mobilním telefonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Schwarz, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Plchot, Oldřich

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79051