HUJŇÁK, O. Support for RADIUS Protocol in SSSD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Zelený, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 78751