ADAMEC, O. Vytvoření modelu procesoru M68000 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Masařík, Karel

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Přikryl, Zdeněk

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 79303