PAULÍK, M. Syntaktická analýza založená na stavových gramatikách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Meduna, Alexandr

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Solár, Peter

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79653