CHROMČÁK, M. Grafické uživatelské rozhraní pro generátor paketů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kováčik, Michal

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 78946