VILÍMEK, H. Emulátor herní konzole GameBoy Advance pro mobilní platformy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Růžička, Richard

Navrhovaná známka
F

eVSKP id 79444