CHRASTINA, O. Offline editor wiki pro Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Křivka, Zbyněk

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šebek, Michal

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79163