TRÁVNÍK, P. SEO - optimalizace pro vyhledávače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kajan, Rudolf

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Nečas, Ondřej

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 78852