GIERTLI, A. Nástroj pro analýzu psaní uživatele na klávesnici [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Široký, Vít

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 78464