JAKUB, D. Automatická segmentace dokumentů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Španěl, Michal

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 78465