BELEŠOVÁ, M. Hardwarová implementace CRC pro vysokorychlostní sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Jiří

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Martínek, Tomáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 78947